top of page

A MATESZSZ

Image by Sebin Thomas

Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete (MATESZSZ)

(Készült Antal Ferenc Történeti áttekintésének felhasználásával)

 

1997. őszén az akkori belügyminiszter: Kuncze Gábor egy olyan temetkezési törvény-javaslatot terjesztett az Országgyűlés elé, amely a már működő temetkezési vállalkozók jelentős részét teljesen lehetetlen helyzetbe hozta volna. 

 

A magánszférában a szakma tagjai között ekkor jóformán semmilyen formális kapcsolat nem volt, a temetkezési vállalkozásokhoz általában a kellékgyártók, illetve -forgalmazók hozták-vitték a híreket. A megyei temetkezési vállalatok döntő többsége ekkor már átalakult önkormányzati tulajdonú társasággá; őket az OTEI fogta össze. Ők általában helyzeti előnyben voltak velünk, induló vállalkozásokkal szemben.

 

Adódott tehát a kérdés, hogy akarunk-e valamit a saját sorsunk, vállalkozásunk érdekében tenni. Így 1997. december 13-án az ország viszonylagos közepén, Kecskeméten a Megyei Önkormányzat épületében egy szombati napon összejött az országból mintegy száz fős vállalkozói gárda. Akkor ott – egy-két személytől eltekintve - még szinte senki sem tudta, hogy ezen a tanácskozáson mi is fog pontosan történni. Az összejövetelen többen elmondták véleményüket. Voltak, akik jogászokat is hoztak magukkal. Ők voltak azok, akik gondolati szinten kacérkodtak egy új, önálló érdekvédelmi szervezet létrehozásának lehetőségével. Itt a vélemények elhangzása után megfogalmazódott, hogy sürgősen tenni kell valamit. A felszólalók közül erőteljes fellépésével egy Szabó Attila nevű békéscsabai úr tűnt ki, aki magára vállalta egy új egyesület létrehozásának procedúráját. Így akkor és ott az Alapszabály elfogadásával és a tisztségviselők megválasztásával létrejött az egyesület, amely a magánvállalkozókat tömörítette egy szervezetbe: a Magán Temetkezési Szolgáltatók Szakegyesülete. 

patrick-fore-74TufExdP3Y-unsplash.jpg

Az Alapszabály a szervezet célkitűzéseiként a következőket határozta meg:

- A magán temetkezési szolgáltatók működésére vonatkozó írott és íratlan etikai szabályok betartása és betartatása, az etikai szabályok megalkotása, szükség szerint etikai eljárás lefolytatása a szabályokat megszegőkkel szemben.

- Véleményezési jog gyakorlása a vállalkozások szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetőleg egyéb módon érintő jogszabályok megalkotásánál.

- Véleményezési jog gyakorlása a temetkezési kultúra fejlesztési irányainak, terveinek meghatározásában, kialakításában.

- Ajánlások készítése a temetkezési szolgáltatók szakképesítéséhez, a szakmai továbbképzés követelményszintjéhez, a folyamatos szakképzés biztosítása, felkérés alapján a szakképzés és az ahhoz kapcsolódó vizsgáztatás biztosítása.

- A tagok érdekeinek együttes és egyéni érdekvédelme.

 

A kezdeti teendők, a formális keretek kialakítása után az elnökség hozzákezdett az érdemi munkához, a megfogalmazott célkitűzések megvalósításához.

 

Idén már 20 éves évfordulóját ünnepeljük a Szakegyesület megalakulásának. Az eltelt időszakban egyre nyitottabbá vált a szervezet, ezt tükrözi a név-módosítás is: először a Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete, majd a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete név alatt szerveződött az egyesület.

 

A Szakegyesület két évtizedes tevékenységének legfontosabb feladatai, tevékenységei:

-    összefogni azon a vállalkozókat, akik tenni kívántak és kívánnak a szakma és a saját vállalkozásuk érdekében. 

-    részvétel a jogszabály-alkotás folyamatában.

-    eljárás és képviselet a tagok egyedi ügyeiben.

-    a szakképzés, oktatás anyagának összeállítása, közreműködés a vizsgáztatásokban.

-    a tagság folyamatos tájékoztatása a szakmát érintő ügyekről.

-    a szakmai programok mellett mindig fontos szempont volt a személyes kapcsolatok kialakítása és ápolása, ennek érdekében számtalan szakmai utat és a taggyűléseink mellé különböző kikapcsolódásra is lehetőséget adó programot szervezett az Elnökség.

-    folyamatos párbeszéd, illetve együttműködés a hazai és a külföldi szakmai szervezetekkel.

 

Itt kell megemlíteni azokat a Kollégákat, akik magukra vállalták – hosszabb rövidebb időre – az elnöki feladatokat; Ők:

-    Szabó Attila

-    Borbély Attila

-    Koncz Tamás

-    Dorogi János

-    Palkovics Katalin

 

Rajtuk kívül is sokan áldoztak időt és anyagiakat arra, hogy a Szakegyesület munkáját segítsék elnökségi vagy felügyelőbizottsági tagként, vagy csak egyszerűen egy-egy program megszervezésével – köszönet érte mindenkinek!

 

Az egyesület jelenleg közel 70 tagot számlál, de fontos feladatnak tekinti az Elnökség, hogy a lehetőségekhez képest minél több vállalkozást tudhasson a tagok között. A 2016. decemberében megválasztott Elnökség megújult lendülettel és komoly tervekkel látott hozzá a munkájához – a megvalósításhoz azonban jelentős erőt képviselő, biztos bázisra, tagságra lesz szükség.

Az egyesület alapszabálya letölthető az alábbi linkre kattintva. 

ELNÖKSÉG

IMG_6534_edited_edited.png

Novák Gergely

elnök helyettes

IMG_7307 (1)_edited.png

Palkovics Katalin

elnök

Gordos Tamásné_edited.png

Gordos Tamásné

elnökségi tag, titkár

mateszlogoarany.png

Bakondi Anikó

elnökségi tag

IMG_6625_edited.png

Tóth Diána

elnökségi tag

IMG_1099_edited.png

Tóth Tibor Zsolt

elnökségi tag

20200607_172627_edited.png

Dr. Horváth Zsuzsanna

ügyvéd

bottom of page