Azonnali válasz az ÁEEK közleményére


Több tagtársunk jelezte, hogy a kórházakban a január elején életbelépett jogszabályváltozás miatt már nem végzik a kórházi dolgozók a statisztikai lap kitöltését. Ennek előzménye, hogy a kórházakat fentartó állami intézmény tájékoztató levelet küldött ki a kórházak részére. Mivel ebben több pontatlanság is szerepelt, ezért levelet írtam az ÁEEK főigazgatója részére.

A levelet és az eredeti téjékoztató levelet itt tudjátok elolvasni.

ÁEEK tájékoztató levél a kórházak részére.

Válaszlevelem:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Dr. Németh László Úr

főigazgató

Budapest

Diós árok 3.

1 1 2 5

Tisztelt Főigazgató Úr!

A Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Alapszabályban rögzített feladata a szakmát érintő kérdésekben történő eljárás, a tagok illetve a temetkezési szolgáltatók képviselete.

Birtokunkba jutott az Ön által aláírt AEEK/007871-002/2016. számú tájékoztató levél.

A levél téves jogszabály-értelmezés alapján olyan információt tartalmaz, mely nem felel meg a hatályos jogszabályoknak. Nevezetesen: ahogy azt a mellékelt állásfoglalás is egyértelműen levezeti, nem a temetkezési szolgáltatók kötelezettsége a statisztikai lap és a KSH halálozási lap kitöltése, hanem az anyakönyvvezetőké.

A temetkezési szolgáltatók ügyintézés során történő eljárása egyébként sem kötelező, azt az eltemettető is megteheti, így a fenti dokumentumok kitöltése már csak ezért sem lehet a temetkezési szolgáltató kötelezettsége.

Tisztelettel kérem, hogy a további félreértések illetve hibás tájékoztatások elkerülése érdekében a levelében írtakat ennek megfelelően módosítani és erről az érdekelteket tájékoztatni szíveskedjék. Szeretnénk elkerülni azt, hogy a gyászukban egyébként is nehéz lelkiállapotban lévő hozzátartozók egy-egy ilyen információ miatt vitába keveredjenek a temetkezési szolgáltatókkal („mert hogy nekik a kórházban azt mondták, hogy…”).

Egyúttal tisztelettel megköszönöm a szakma nevében azt, hogy felhívta a figyelmet a temettetők befolyásolásának a tilalmára! E kérdés kapcsán sok problémával találkozunk; tisztelettel kérem, hogy legyen partner abban, hogy egy-egy egyedi ügy kapcsán kellő szigorral lép fel a szabályokat be nem tartókkal szemben. Mi a magunk részéről segítségére tudunk lenni abban, hogy a hozzánk érkező panaszokat továbbítjuk Ön felé, így közösen talán sikerül mindenki számára megnyugtatóan helyreállítani a törvényes állapotokat. Ez az elhunytakkal foglalkozó valamennyi intézmény, szervezet, vállalkozás, de elsődlegesen a temettetők érdeke!

Mellékelten csatolom a kérdéssel kapcsolatos állásfoglalásunkat.

Eljárását előre is köszönöm!

Miskolc, 2017. január 6.

Tisztelettel:

Palkovics Katalin elnök

Kapcsolat
Szakmai érdekképviseletként fontos számunkra, hogy bármely helyi probléma megoldásában segítségükre legyünk

 

‹TEL:

+36 (30) 979-6503

Palkovics Katalin, elnök

‹MAIL:

mateszsz97@gmail.com

Korábbi bejegyzések
Korábbi bejegyzések
Keresés kulcsszavakkal